zondag, februari 19, 2006

Tentamens gehaald

Ik heb beide tentamens gehaald. Tijd voor een feestje ;-)


vrijdag, februari 10, 2006

Reinke's Oedeem en Stemplooipoliepen

Reinke's oedeem
Oedeem = abnormale opeenhoping van vocht .

Reinke’s Oedeem = een bijzondere vorm van chronische laryngitis waarbij er een vochtophoping ontstaat in de ruimte van Reinke.

- Chronische laryngitis = aanhoudende ontsteking van het larynxslijmvlies ten gevolge van voortdurende traumatische invloeden van stemmisbruik en verkeerd stemgebruik.

Ruimte van Reinke = het subepitheliale deel van de lamina propria.

- Lamina propria = bindweefsellaag. Van de stemplooien: bindweefsellaag die bestaat uit het ligamentum vocale en de ruimte van Reinke. Deze bindweefsellaag is zeer belangrijk voor de stemgeving, omdat zij het slijmvliestrillingspatrooon mogelijk maakt.
- Epitheel = huid of vlies dat de binnenkant van een hol orgaan bedekt.

Reinke Oedeem is een vochtophoping in de ruimte van Reinke, de weefselspleet tussen de stemplooi en het epitheel. Het komt meestal symmetrisch aan beide zijden voor. In de meeste gevallen is roken een belangrijke factor (slechte stemhygiëne). Ook een chronische overbelasting of acute laryngitis kan tot stembandoedeem leiden. De stem klinkt schor en door de extra massa van de stembanden ligt de toonhoogte vaak op 80 Hz of lager, wat een grof, korrelig stemgeluid geeft.

Reinke’s oedeem is goedaardig en komt meestal voor bij volwassenen (vrouwen) op middelbare leeftijd. Reinke’s oedeem kan zich ontwikkelen tot een poliep als het zich concentreert op een plaats. Reinke's oedeem verdwijnt vaak niet spontaan. Na een operatieve ingreep is stemrust van groot belang. Logopedische therapie kan nodig zijn wanneer Reinke's oedeem is ontstaan door factoren die een slechte invloed hebben op de stem en de stemplooien, zoals een slechte stemhygiëne of verkeerd stemgebruik.

Stemplooi poliep
Polyposis laryngis = meestal unilaterale slijmvliesuitstulping in de subepitheliale laag van de stemplooi. De aangedane stemband neemt toe in massa, waardoor de trillingsfrequentie daalt.

Een stembandpoliep is een goedaardig gezwel op de stembanden. Meestal heeft maar 1 stemband poliep(en). De oorzaak van een stembandpoliep is onbekend. Meestal beginnen de problemen met een vochtophoping aan de stembanden ook wel het oedeem van Reinke genoemd. Pas na verloop van tijd zal zich daar een poliep gaan vormen. Stemplooipoliepen komen vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.

De symptomen hebben te maken met de plaats en de grootte van de poliep. Meestal is er sprake van een hese stem omdat de stembanden zich niet goed kunnen sluiten. De stem klinkt dof, laag en schor. Soms treed ook tweetonigheid op (diplofonie). Ook kan het erop lijken alsof iemand ‘’de baard in zijn keel heeft”. De stem kan wegvallen of iemand heeft problemen met ademhalen. Dit komt pas voor als de poliep erg groot is geworden. Enkele oorzaken voor het ontstaan van poliepen zijn: roken, letsel aan de stemplooien/op een verkeerde manier de stembanden gebruiken (slechte stemhygiene; schreewen etc), veel alcoholconsumptie etc.

De KNO arts kan de poliepen vaststellen doordat hij met een laryngoscoop (soort spiegel) naar de stembanden kijkt. Poliepen worden meestal operatief weggehaald. Daarna volgt stemtherapie door de logopedist. Het nemen van stemrust is ook erg belangrijk. Tijdens de stemtherapie wordt geprobeerd iemand zijn stem anders te laten gebruiken. De therapie duurt meestal 2 tot 6 maanden.Literatuur:

Bogeart, van L.J.M. (2000). Nederlands Logopedisch Lexicon. Stichting Logopedie Fonds.

Stes, R. (2003). Stemstoornissen. Leuven / Leusden: Acco.

Eldar, A.M. e.a. (2003). Spreken en Zingen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.